Sổ tay doanh nghiệp

Hồ sơ thị trường New Zealand - VCCI

16 tháng 07. 2019

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Niu-di-lân

Thủ đô : Wellington

Quốc khánh: 06/02/1840

Diện tích: 270.534 km2

Dân số: 4,401,916 (dự kiến 7/2014)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (chính thức) 91,2%, tiếng Maori (chính thức) 3,9%, Samoan 2,1%, tiếng Pháp 1,3%, Hindi 1,1%, Yue 1.1%, Trung Quốc 1%, ngôn ngữ khác 12,9%

Đơn vị tiền tệ: Đôla Niu-di lân (NZD), 1 USD = 1,206 NZD (2014)

Thể chế: Niu Di-lân theo chế độ quân chủ nghị viện

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: