ASEAN – Australia/New Zealand (AANZFTA)

ASEAN, Australia và New Zeland ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

Sổ tay doanh nghiệp

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16 tháng 12. 2018

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc

15 tháng 12. 2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc