Điểm tin

Việt Nam hợp tác với các nước ASEAN để tăng khả năng cạnh tranh của khu vực

8 tháng 5. 2023

Ngày 7/5, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 22 đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Đoàn Việt Nam tham dự do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto và sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN, Timor Leste (tham dự với tư cách quan sát viên) và Tổng Thư ký ASEAN.

Hội nghị rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2023, tập trung vào 3 định hướng chính gồm hồi phục và tái thiết; kinh tế số; bền vững.

Hội nghị cũng hoan nghênh việc 16 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2022 đã được hoàn thành, các sáng kiến còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thành trong thời gian tới.

Với mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực, các Bộ trưởng ghi nhận tình hình triển khai các lộ trình bền vững của ASEAN như Khung kinh tế tuần hoàn ASEAN, Chiến lược ASEAN về trung hòa carbon và Bộ phân loại của ASEAN phiên bản 2 về tài chính bền vững.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận và ghi nhận tình hình triển khai các công việc của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, bao gồm việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025.

Trong đó, có thể kể đến những kết quả tích cực như nền kinh tế ASEAN đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,6% vào năm 2022, trở lại mức trước đại dịch Covid-19; nghiên cứu về Hiệp định khung về Kinh tế số của ASEAN, hướng đến việc khởi động đàm phán Hiệp định này vào tháng 9/2023; công cuộc chuyển đổi số ASEAN và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trên cơ sở ghi nhận tiến trình triển khai các khuyến nghị trong Báo cáo Đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025, các Bộ trưởng đã chỉ đạo công tác xây dựng Tầm nhìn ASEAN giai đoạn sau năm 2025.

Trong đó, giao Nhóm Đặc trách Cấp cao về Hội nhập Kinh tế ASEAN (HLTF-EI) và các cơ quan hữu quan tăng cường phối hợp xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tính bao trùm và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN khác để thực thi các mục tiêu chung của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thúc đẩy kết nối khu vực, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường hội nhập kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh của khu vực.

Nguồn: Tạp chí điện tử Mekong ASEAN

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: