Văn bản thực thi

Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018

09 tháng 12. 2016

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Nội dung Nghị định có thể được tải về tại đây: 127/2016/NĐ-CP
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: