Văn bản thực thi

Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

09 tháng 12. 2016

Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.

Ngày có hiệu lực: 01/10/2015.

Tải văn bản đầy đủ dưới đây:  31/2015/TT-BCT​

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: