Sách – Cẩm nang

Danh mục các DNVVN nổi bật trong ASEAN 2015

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN
Thời gian: 11/2014

Giới thiệu

Ấn phẩm này nhằm hỗ trợ các DNNVV trong ASEAN kết nối nhiều hơn với nhau và tăng cường các mối liên kết của họ vào cung ứng khu vực và chuỗi dây chuyền toàn cầu Với việc ASEAN xây dựng một Cộng đồng ASEAN rộng khắp, hy vọng rằng các DNVVN khác sẽ được truyền cảm hứng và sẽ tiếp tục học hỏi từ các DNVVN trong ASEAN xuất sắc khác.

Vui lòng tải tài liệu (tiếng Anh) tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: