Điểm tin

ASEAN tăng cường năng lực giám sát và đánh giá AEC

17 tháng 2. 2017

Hội thảo về Giám sát và đánh giá Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vừa được tổ chức tại Thành phố Davao, Philippines, nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Khuôn khổ Giám sát và Đánh giá AEC 2025. 

Hội thảolà sự kiện bên lề Hội nghị Quan chức cao cấp về kinh tế ASEAN (SEOM 1/48) và Hội nghị Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW) với sự tham dự của đại diện các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận những nội dung then chốt về giám sát và đánh giá AEC, đặc biệt trong bối cảnh giám sát thực thi cộng đồng kinh tế khu vực, cũng như các cấu phần của Khuôn khổ Giám sát và Đánh giá ASEAN 2025 đã được các nước đưa ra, cụ thể bao gồm giám sát việc tuân thủ các cam kết, giám sát kết quả đạt được và đánh giá tác động. Khuôn khổ này được xây dựng trên cơ sở rút kinh nghiệm từ hệ thống giám sát AEC giai đoạn trước và từng bước thực thi. Các nước ASEAN cũng nhận thấy vai trò chủ đạo của Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN trong việc hỗ trợ giám sát hội nhập ASEAN.

Hội thảo được tổ chức bởi Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN của Ban Thư ký ASEAN, với sự hỗ trợ của Dự án xây dựng năng lực ASEAN- EU về giám sát tiến trình hội nhập, Chương trình hỗ trợ hội nhập khu vực EU-ASEAN (ARISE).

Việc nâng cao khuôn khổ giám sát và đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng để thực thi hiệu quả Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 và các kế hoạch hành động chuyên ngành. Khuôn khổ Giám sát và Đánh giá AEC 2025 đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48) vào tháng 8/2016 và được Hội đồng AEC thông qua vào tháng 9/2016. Điều đó tạo động lực để Kế hoạch Hành động Chiến lược AEC 2025 (CSAP) được các Bộ trưởng Kinh tế và Hội đồng AEC thông qua kịp thời vào ngày 6/2/2017. Kế hoạch này bổ sung cho Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 như một tài liệu tham chiếu thống nhất để thông báo tới các bên liên quan về những dòng hành động then chốt sẽ được thực thi trong chương trình nghị sự hội nhập kinh tế ASEAN từ năm 2016 đến năm 2025.

Nguồn: Báo Công thương

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: