Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

17 tháng 11. 2017

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA)và Hiệp định Đầu tư song phương (AHKIA), dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2019.

Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do (AHKFTA):

Lời mở đầu
 

 

Chương 1

Thành lập Khu vực Thương mại tự do, Mục tiêu, Định nghĩa chung và Diễn giải
 

Chương 2:

Thương mại Hàng hóa

Phụ lục 2-1: (Lộ trình cắt giảm thuế quan)

Chương 3:

Quy tắc xuất xứ

Phụ lục 3-1: (Các thủ tục chứng nhận xuất xứ)
Phụ lục 3-2: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng)
Phụ lục 3-3: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng đã rà soát)

Chương 4:

Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại
 

Chương 5:

Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
 

Chương 6:

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp
 

Chương 7:

Phòng vệ Thương mại
 

Chương 8:

Thương mại Dịch vụ

Phụ lục 8-1: (Lộ trình cam kết đặc biệt)

Chương 9:

Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật
 

Chương 10:

Sở hữu Trí tuệ
 

Chương 11:

Các ngoại lệ và Điều khoản chung
 

Chương 12:

Các điều khoản thể chế
 

Chương 13:

Tham vấn và Giải quyết tranh chấp

Phụ lục 13-1: (Quy tắc về thủ tục tiến hành Tòa án Trọng tài)

Chương 14:

Các điều khoản cuối cùng

 

Văn kiện Hiệp định Đầu tư:

Hiệp định Đầu tư

Hiệp định bên lề với Brunei, Malaysia và Singapore

Hiệp định bên lề với Singapore

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: