Điểm tin

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối có xuất xứ từ ASEAN

04 tháng 04. 2018

Tại Thông tư số 03/2018/TT-BCT vừa ban hành của Bộ Công Thương đã quy định cụ thể việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Theo đó, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Cụ thể, việc nhập khẩu muối và trứng gia cầm từ các nước ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật về việc công bố lượng hạn ngạch thuế quan và quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan muối và trứng gia cầm hàng năm. 

Ngoài ra, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018./. 

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: