Văn bản thực thi

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

1 tháng 1. 2018

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Toàn văn Nghị định được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Nghị định

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện AANZFTA giai đoạn 2018-2022

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: