Văn bản thực thi

Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

21 tháng 09. 2018

Ngày 11/11/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 33/2009/TT-BCT v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2010.

Tải tệp tin tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: