Văn bản thực thi

Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 v/v Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc

1 tháng 7. 2006

TT số 52/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 v/v Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: