Văn bản thực thi

Thông tư 01/2011/TT-BCT sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT về thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007

23 tháng 09. 2018

Ngày 14/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 tỏng Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2011.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: