Văn bản thực thi

Thông tư 21/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo mã HS

23 tháng 09. 2018

Ngày 25/06/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2014/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: