Bản tin

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN số 02/2017

28 tháng 01. 2019

Thời gian : tháng 11/2017

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Dự án tin tức Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN (AEIB) chính thức ra mắt số đầu tiên vào 30/06/2017. AEIB sẽ cung cấp những tin tức mới và đáng chú ý nhất trong quá trình xây dựng và phát triển của cộng đồng kinh tế ASEAN. Dự án nằm trong những nỗ lực của ASEAN về tự do hóa thông tin nhằm nâng cao tầm hiểu biết của các đối tác về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Số thứ 2, như thường lệ, sẽ trình bày tổng quan về tình hình kinh tế khu vực và thế giới, cùng với tóm tắt tiến trình gần đây của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các số liệu mới nhất về ASEAN. Ngoài ra, bản tin bao gồm một bản tin đặc biệt về những thành tựu của ASEAN cho đến nay và một bản tin khác về tầm quan trọng của những xu hướng lớn toàn cầu và xem xét chúng trong chương trình nghị sự của AEC.

Dự án Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN được thực hiện bởi Ban giám đốc Nghiên cứu Hợp tác ASEAN (AIMD) thuộc Ban Thư ký ASEAN, với sự hỗ trợ từ phía Dự án xây dựng năng lực về Nghiên cứu Hợp tác và Thống kê giữa EU-ASEAN (EU-COMPASS). Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: AIMD@asean.org.

Tải tài liệu đính kèm tại đây: Bản Tiếng Anh

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: