Đầu tư

Công văn số 6745/VPCP-QHQT ngày 22/09/2010 v/v Phê duyệt Danh mục bảo lưu của Việt Nam thuộc Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

22 tháng 9. 2010

Công văn số 6745/VPCP-QHQT ngày 22/09/2010 v/v Phê duyệt Danh mục bảo lưu của Việt Nam thuộc Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

Tải file đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: