Bản tin

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 6/2019

08 tháng 01. 2020

Thời gian: 11/2019

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 6/2019 được phát hành vào ngày 01/11/2019. 

Số phát hành này nhấn mạnh vào hai bài viết chủ đề. Bài viết thứ nhất là của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit, đồng thời là chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, nhấn mạnh những tiến bộ và thành tựu quan trọng của Chương trình nghị sự Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan.

Bài viết thứ hai của đồng tác giả Don Campbell và Su Ge, đồng chủ tịch Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, nhấn mạnh những đóng góp của ASEAN trong việc định hình quá trình hội nhập ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như tầm quan trọng của các cam kết của ASEAN đối với tiến trình hội nhập giữa những bất ổn ngày nay.

Số thứ 6, như thường lệ, trình bày tổng quan về triển vọng kinh tế khu vực, tóm tắt các cập nhật và tiến bộ mới nhất của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và đưa ra các thống kê mới nhất.

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN được thực hiện bởi Ban giám đốc Nghiên cứu Hợp tác ASEAN (AIMD) thuộc Ban Thư ký ASEAN. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: AIMD@asean.org

Toàn văn tài liệu được đính kèm dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: