Bản tin

Tóm lược chính sách ASEAN số 2: Đánh giá chính sách kinh tế của ASEAN trong đối phó với đại dịch COVID-19

08 tháng 06. 2021

Thời gian: 5/2020

Đơn vị thực hiện: Ban Giám sát hội nhập - Ban Thư ký ASEAN

Khi đại dịch toàn cầu COVID-19 tiếp tục lây lan, các quốc gia trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái kinh tế. Việc phong tỏa và cách ly nhằm đối phó với dịch bệnh đã dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp tăng làm và khiến hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. Các chính phủ, bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN, đã hành động nhanh chóng và áp dụng các biện pháp tiền tệ, tài chính và cụ thể theo ngành để giảm bớt tác động lan rộng của đại dịch.Đến nay, các gói kích thích tài khóa kết hợp do các thành viên ASEAN thực hiện đã đạt tương đương 318,2 tỷ USD hoặc 10,1% GDP ASEAN năm 2019.

Vấn đề thứ hai của Bản tóm tắt chính sách ASEAN xem xét các chính sách của ASEAN nhằm phản ứng với đại dịch COVID-19.

Bản Tóm lược chính sách ASEAN (tiếng Anh) được đính kèm phía dưới:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: