Bản tin

Tóm lược chính sách ASEAN số 4: Các phương thức thanh toán trong kỷ nguyên số - Trường hợp của ASEAN

08 tháng 06. 2021

Thời gian: 4/2021

Đơn vị thực hiện: Ban Giám sát hội nhập - Ban Thư ký ASEAN

Toàn cầu hóa và số hóa đã thay đổi các phương thức thanh toán với sự xuất hiện của công nghệ, sản phẩm và dịch vụ cũng như các mô hình kinh doanh mới.

ASEAN đặt mục tiêu thanh toán xuyên biên giới không ngắt quãng trong khu vực thông qua việc hài hòa và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán, được hỗ trợ bởi các sáng kiến trong các lĩnh vực liên quan như quản trị dữ liệu số, an ninh mạng, giải quyết tranh chấp trực tuyến và bảo vệ người tiêu dùng cho thương mại điện tử.

Hiểu được ý nghĩa của những thay đổi này trong bối cảnh thanh toán đối với hệ thống tài chính là chìa khóa. ASEAN cần đảm bảo rằng các khung pháp lý bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ đồng thời cung cấp một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, thúc đẩy khả năng tương tác, tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của các hệ thống dữ liệu.

Bản Tóm lược chính sách ASEAN (tiếng Anh) được đính kèm phía dưới:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: