Sách – Cẩm nang

Cơ hội đầu tư tại ASEAN 2021: Hướng tới sự tăng trưởng bền bỉ trong giai đoạn bình thường mới

13 tháng 11. 2020

Thời gian: 11/2020

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Sức mạnh của ASEAN đến từ sự đa dạng và điều này tạo ra các cơ hội kinh doanh phong phú. Có vị trí chiến lược ở châu Á, ASEAN có vị trí tốt để trở thành trung tâm của các công ty đa quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Là một cộng đồng, các quốc gia thành viên ASEAN hợp tác để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ảnh hưởng đến khu vực, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định.

Bản mềm Tài liệu (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: