Sách – Cẩm nang

Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy hệ sinh thái sôi động cho các công ty khởi nghiệp trên khắp Đông Nam Á

10 tháng 06. 2021

Thời gian: 12/2021

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Các công ty khởi nghiệp - các công ty mới theo định hướng tăng trưởng và đổi mới – là động lực chính của sự đổi mới, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Nhiều công ty sẽ mở rộng quy mô thành các công ty lớn theo đúng nghĩa hoặc cung cấp giải pháp cho sự đổi mới trong các công ty lớn hơn. Nền kinh tế khởi nghiệp toàn cầu đang tiếp tục phát triển, tạo ra giá trị ước tính 2,8 nghìn tỷ USD từ năm 2016 đến 2018. Con số này tăng 20,6% so với cùng kỳ trước đó, và cao hơn gấp đôi so với giai đoạn 5 năm trước (GSER, 2019).

Năm 2018, có báo cáo cho rằng ít nhất 5800 công ty khởi nghiệp đang hoạt động trên tất cả các ngành dọc chính trong khu vực ASEAN bao gồm thương mại điện tử, fintech, giải pháp doanh nghiệp, Big Data, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (e27, 2018). Các công ty khởi nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới đang ngày càng phát triển trong toàn khu vực. Kể từ năm 2012, Đông Nam Á đã tạo ra hơn 10 “kỳ lân” với tổng giá trị thị trường đạt hơn 34 tỷ USD.

Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy hệ sinh thái sôi động cho các công ty khởi nghiệp trên khắp Đông Nam Á cung cấp thông tin chi tiết về các đặc điểm độc đáo của các công ty khởi nghiệp, điều đòi hỏi các cách tiếp cận khác với doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền thống. Nó xác định các yếu tố và tác nhân chính trong một hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng vai trò của các thành tố của hệ sinh thái và làm nổi bật các lĩnh vực can thiệp ưu tiên cho AMS tại cấp khu vực, quốc gia hoặc địa phương thông qua các sáng kiến cụ thể. Nó cũng ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ cho tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp để quản lý sự suy thoái do COVID-19, và tập trung vào các dự án mới theo định hướng tăng trưởng và đổi mới.

Bản mềm Sách hướng dẫn (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: