ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA)

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư song phương (AHKIA). AHKFTA chính thức có hiệu lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019. Hai Hiệp định này có hiệu lực đầy đủ với toàn bộ các nước thành viên từ ngày 12/2/2021.

Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

17 tháng 11. 2017

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA), dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2019.

Văn bản thực thi

Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg của TTCP về Việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

5 tháng 7. 2012

Quyết định này quy định quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi tham vấn giữa cơ quan chủ trì đàm phán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đàm phán các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Thông tin liên quan

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc)

2 tháng 5. 2018

Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKIA). Theo đó, Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Công thương ký Hiệp định này.

ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc) ký các hiệp định thương mại và đầu tư

13 tháng 11. 2017

Các hiệp định trên, được ký kết sau hơn 3 năm đàm phán và dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2018, nhằm giúp ASEAN và Hong Kong tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau.

FTA Hong Kong - ASEAN: Cơ hội thúc đẩy thương mại tự do khu vực châu Á

13 tháng 9. 2017

Đây cũng là FTA đầu tiên ASEAN ký kết kể từ năm 2009, sau các thỏa thuận tương tự với Ấn Độ, Australia, New Zealand và Hàn Quốc. Cho tới nay, ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 2 của Hong Kong trong năm 2016 và lớn thứ 4 về thương mại dịch vụ trong năm 2015.