Điểm tin

Thúc đẩy phát triển nhân lực ngành trọng điểm

17 tháng 2. 2017

Hội nhập quốc tế nói chung và việc tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng sẽ thúc đẩy nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt trong các ngành công nghiệp trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở nên ngày một bức thiết hơn.
Xem thêm