Điểm tin

Những ưu tiên của Việt Nam khi tham gia APEC

13 tháng 10. 2017

Trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đại hội Đảng lần thứ XII (năm 2016) đã xác định hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm các hoạt động đối ngoại đa phương, trong đó có Diễn đàn APEC và các cơ chế hợp tác khác ở châu Á - Thái Bình Dương, là một định hướng lớn của đối ngoại Việt Nam trong thời gian tới.
Xem thêm

Quan hệ đối tác EU-ASEAN và những thách thức

11 tháng 10. 2017

Tại Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo “Quan hệ đối tác EU-ASEAN và những thách thức từ các sáng kiến hợp tác của các cường quốc kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các quốc gia EU và ASEAN.
Xem thêm