Điểm tin

ASEAN chiếm hơn 50% lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4

12 tháng 05. 2023

Trong tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu phân bón sang 9 thị trường, trong đó có 6 thị trường thành viên của ASEAN với 66.648 tấn, tương ứng chiếm 50,5% tổng lượng xuất khẩu phân bón của Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu 131.913 tấn phân bón, đạt 48,48 triệu USD, tăng 4,2% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2022, lượng và trị giá xuất khẩu phân bón của Việt Nam giảm lần lượt 22% và 51%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 537.269 tấn phân bón, đạt 232,16 triệu USD, giảm lần lượt 17,1% về lượng và 43,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường, trong tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu phân bón sang 9 thị trường, trong đó có 6 thị trường thành viên thuộc ASEAN. Campuchia hiện là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam với 46.284 tấn, đây cũng là thị trường duy nhất ghi nhận xuất khẩu phân bón đạt từ 10.000 tấn trở lên.

Trong khối ASEAN, Malaysia là thị trường xuất khẩu phân bón lớn thứ hai của Việt Nam với 8.128 tấn, tiếp đến là Lào với 7.883 tấn; Myanmar đạt 3.075 tấn; Philippines đạt 1.062 tấn; Thái Lan đạt 216 tấn.

Về tăng trưởng, Lào là thị trường duy nhất trong khối ASEAN có mức tăng trưởng dương trong tháng 4 với +20% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, Campuchia giảm 16%; 4 thị trường còn lại đều giảm ở mức trên 50%, bao gồm Myanmar giảm 61%, Malaysia giảm 70%, Philippines giảm 89% và Thái Lan giảm tới 94%.

Ngoài khối ASEAN, tháng 4/2023, Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật bản với lượng đạt lần lượt 692 tấn, 3.320 tấn và 602 tấn. Cả 3 thị trường này đều ghi nhận đà giảm xuất khẩu về lượng với lần lượt 4%, 82% và 49% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Tạp chí điện tử Mekong ASEAN

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: