Điểm tin

Philippines là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN

15 tháng 05. 2023

4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu sang 5 thị trường trong khối ASEAN với tổng lượng đạt 5.617 tấn, trong đó Philippines là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 2.493 tấn.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023 Việt Nam xuất khẩu 26.438 tấn hồ tiêu, đạt 83,47 triệu USD, giảm lần lượt 26% và và 21,6% so với tháng 3/2023.

So với cùng kỳ năm 2022, lượng và trị giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 4 lần lượt tăng 7,9% và giảm 26%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 102.539 tấn hồ tiêu, đạt 316 triệu USD, tăng 32% về lượng và giảm 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu sang 30 thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 15.624 tấn, đạt 62,5 triệu USD, chiếm lần lượt 15% về lượng và 19% về trị giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023.

Đứng thứ 2 là UAE với 4.514 tấn, đạt 14,16 triệu USD; đứng thứ 3 là Ấn Độ với 4.401 tấn, đạt 14,06 triệu USD…

Trong khối ASEAN, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu sang 5 thị trường là Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Myanamr. Trong đó, Philippines là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khối với 2.493 tấn hồ tiêu; đứng sau là Thái Lan với 1.970 tấn; Malaysia với 730 tấn; Myanamr với 222 tấn và Singapore với 202 tấn.

Về tăng trưởng, Myanmar là thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất về lượng trong tháng 4 tháng đầu năm với +311% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng sau lần lượt là Ai Cập với 281%; Thổ Nhĩ Kỳ với 167%; Kuwait với 103%; Senegal với 88%... Ngược lại, Bỉ là thị trường có mức giảm thấp nhất với 83%; tiếp đến là Hàn Quốc với 67%; Đức với 45%...

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Myanmar là thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất về trị giá với +204% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp đến, kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập tăng 158%; Thổ Nhĩ Kỳ 89%; Australia với 46%...

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Bỉ có mức giảm cao nhất với 82%; đứng sau là Hàn Quốc với 70%; Đức với 57%; Ấn Độ 52%...

Nguồn: Tạp chí điện tử Mekong ASEAN

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: