Điểm tin

ASEAN ký thỏa thuận tạo thuận lợi cho thông quan thương mại

02 tháng 10. 2023

Tại Jakarta, cơ quan hải quan của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) đối với Chương trình nhà điều hành kinh tế được ủy quyền (AEO) của mỗi nước.

Trong một thông cáo ngày 29-9, Ban Thư ký ASEAN cho biết AEO và MRA nhằm mục đích cung cấp một môi trường thương mại minh bạch và có thể dự đoán giữa các nước thành viên ASEAN.

AEO được chứng nhận của các nước thành viên ASEAN sẽ giúp thông quan hàng hóa nhanh hơn và ưu tiên kiểm tra đối với các hàng hóa được giao dịch trong ASEAN. Những lợi ích này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ cải thiện khả năng dự đoán hoạt động lưu chuyển hàng hóa.

Trong khi đó, MRA đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chứng nhận mà cơ quan hải quan của các nước thành viên ASEAN áp dụng trong các AEO tương ứng tương thích và phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) nhằm đảm bảo và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu. Thỏa thuận này - phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 nhằm đạt được một nền kinh tế ASEAN hội nhập và gắn kết cao - sẽ giúp tăng cường thương mại bằng cách giảm gánh nặng pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa trong ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh: “MRA thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ của các nước thành viên nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa lưu chuyển liền mạch trong ASEAN, từ đó tăng cường thương mại nội khối và thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế. MRA sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối chuỗi cung ứng vì các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí nhiều hơn nhờ giảm gánh nặng hành chính và khả năng dự đoán tốt hơn về sự lưu chuyển hàng hóa".

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính trong nước, 6 nước: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore bắt đầu triển khai thí điểm MRA trong 6 tháng cuối năm 2023, với mục tiêu thực hiện đầy đủ trong quý III-2024. Trong khi đó, 4 nước thành viên còn lại dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thí điểm MRA trong năm 2024.

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: