Văn bản thực thi

Thông báo số 15/PQLXNKHCM về việc in C/O trên giấy A4 theo Thông báo 0257/TB-BCT

06 tháng 11. 2023

Ngày ban hành: 03/11/2022

Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông báo 0257/TB-BCT (10/10/2022), Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh ra thông báo lưu ý một số điểm về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trên giấy A4: 

1. Download mẫu C/O từ Hệ thống eCoSys và in 2 mặt của mẫu C/O bao gồm mặt sau C/O - Overleaf Notes (nếu có), trên hai mặt của giấy trắng A4 theo tiêu chuẩn ISO để sử dụng thay cho mẫu C/O do Bộ Công Thương phát.

2. Lưu ý TUYỆT ĐỐI KHÔNG thay đổi nội dung, kích thước mẫu C/O so với mẫu C/O do Bộ Công Thương phát hành.

3. Để tránh trường hợp C/O bị Hải Quan nước nhập khẩu từ chối hoặc yêu cầu xác minh do mẫu C/O không đúng nội dung và kích thước theo quy định, Quý Doanh nghiệp có thể photo lại mẫu C/O do Bộ Công Thương phát hành và sử dụng bản photo này làm mẫu C/O để in thông tin nội dung C/O.

4. Đối với C/O mẫu D:

Hiện nay trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, các nước ASEAN đã triển khai việc cấp C/O mẫu D điện tử hoàn toàn. Trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc thương nhân có yêu cầu về C/O mẫu D bản giấy, thương nhân thực hiện như sau:

- Sau khi đã được CẤP PHÉP, in màu C/O mẫu D điện tử trực tiếp từ Hệ thống eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên giấy A4.

- Ký vào ô số 11 trên C/O đã in.

- Gửi C/O cho người nhập khẩu. Không cần nộp bản in C/O mẫu D cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

Thông báo chi tiết được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: