Văn bản thực thi

Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027

06 tháng 11. 2023

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giai đoạn 2022-2027

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: