Sự kiện

Hội thảo tham vấn: Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu - Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

11 tháng 11. 2016

Việt Nam đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo ra những tác động lớn tới pháp luật và thể chế chính sách Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Trên thực tế, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đang là lĩnh vực cải cách được Chính phủ đặc biệt chú trọng thời gian qua nhằm khắc phục một trong những khía cạnh còn có tồn tại, vướng mắc nổi cộm nhất gây ảnh hưởng tới thời gian thông qua cũng như dòng lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ở nước ta hiện nay.

Tiếp theo rà soát thực hiện tháng 3/2016 với cam kết về hải quan trong EVFTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục thực hiện việc rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu. Rà soát nhằm xác định những nội dung chưa tương thích của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này, từ đó đưa ra các đề xuất sửa đổi để tuân thủ cam kết, đồng thời tận dụng động lực này để triển khai mạnh mẽ và thực chất hơn nữa quá trình cải cách liên quan ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, VCCI đã dự thảo nghiên cứu rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành và tổ chức:

Hội thảo tham vấn

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT EVFTA

VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

Thời gian:      8:30 – 11:30, Sáng Thứ Năm ngày 03 tháng 11 năm 2016

Địa điểm:       Hội trường Tầng 3 – Tòa tháp VCCI (VCCI Tower mới)

                      9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Chương trình: Xem Chương trình kèm theo

Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang tiếng Anh

Để công tác chuẩn bị được đầy đủ, Quý đại biểu vui lòng gửi Phiếu Đăng ký tham dự cho anh Trần Phương, điện thoại : 04 62593059, fax : 04 35771459, email: banthuky@trungtamwto.vn

Tài liệu liên quan được đính kèm dưới đây:

1. Bài trình bày của Ông Phạm Thanh Bình

2. Phần nhận xét

3. Bình luận nghiên cứu của Bà Nguyễn Minh Thảo

4. Bảng rà soát chi tiết

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: