Sự kiện

Hội thảo tham vấn Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về Đầu tư - Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

11 tháng 11. 2016

Trong số các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới của Việt Nam, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA Việt Nam-EU (EVFTA) được đánh giá là hai hiệp định có tác động lớn nhất tới thể chế và pháp luật Việt Nam, trong đó có các chính sách về đầu tư.

Khi chính thức có hiệu lực, dự kiến các cam kết về đầu tư trong TPP và EVFTA sẽ làm thay đổi đáng kể môi trường chính sách về đầu tư ở Việt Nam do các cam kết này được đánh giá là mức cam kết cao nhất về đầu tư từ trước tới nay, đồng thời các nhà đầu tư đến từ 38 nền kinh tế đối tác của hai Hiệp định này cũng chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tiếp theo rà soát thực hiện với cam kết đầu tư trong EVFTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục thực hiện việc rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết về đầu tư trong TPP nhằm xác định những nội dung chưa tương thích của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất sửa đổi, điều chỉnh để vừa bảo đảm tuân thủ các cam kết TPP, vừa cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời bảo vệ và cân bằng lợi ích giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư TPP.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, VCCI đã hoàn thành dự thảo nghiên cứu rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư, và trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự:

Hội thảo tham vấn

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT TPP VỀ ĐẦU TƯ

Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

Thời gian:      8h30 - 11h30 Sáng thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2016

Địa điểm:       Hội trường Tầng 3 – Tòa tháp VCCI (VCCI Tower mới)

                      Số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Chương trình: Xem tài liệu kèm theo

Ngôn ngữ:    Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang tiếng Anh

Quý vị đại biểu tham dự vui lòng đăng ký theo một trong các cách sau:

1. Điền vào Phiếu đăng ký tham dự và gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (email: banthuky@trungtamwto.vn; hoặc fax: +84-4-35771459)

2. Đăng ký trực tiếp qua email: banthuky@trungtamwto.vn; hoặc điện thoại: 04 6259 3059,

fax: 04 35771459 (anh Trần Phương)

Tài liệu Hội thảo có thể tải về tại đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: