Văn bản thực thi

Nghị định 126/2016/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

01 tháng 12. 2016

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Nội dung Hiệp định có thể được tải về tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: