Văn bản thực thi

Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014

21 tháng 09. 2018

Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2014.

Ngày có hiệu lực: 01/05/2012.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: