Văn bản thực thi

Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ

01 tháng 12. 2016

Ngày 15/04/2010, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BCT v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ.

Ngày có hiệu lực: 01/06/2010.

Thông tư được đính kèm tại đây.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: