Văn kiện

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

01 tháng 12. 2016

 Tháng 4/2008, ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP). AJCEP được đánh giá là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. Trước đó hai bên đã ký Hiệp định khung về đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản năm 2003.
 
Hiệp định AJCEP có hiệu lực từ ngày 1/12/2008.
 
Văn kiện Hiệp định:

1. Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008 (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 1 - Biểu cam kết cắt giảm thuế quan (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 2 - Quy tắc cụ thể về sản phẩm (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 3 - Sản phẩm công nghệ thông tin (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 4 - Thủ tục cấp CO (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục 5 - Chương trình tiến hành hợp tác kinh tế (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Nghị định thư thứ nhất sửa đổi AJCEP (Bản tiếng Anh)

Phụ lục 1 - Mục lục

Phụ lục 2 - Cam kết cụ thể về Dịch vụ và Đầu tư

Phụ lục 3 - Các ngoại lệ của nguyên tắc đối xử MFN

Phụ lục 4 - Các bên liên quan đến đoạn 3, Điều 50.3

Phụ lục 5 - Cam kết cụ thể về Di chuyển thể nhân


2. Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003 (Bản tiếng Anh) (Bản Tiếng Việt)

3.Thông báo về việc thay đổi Form C/O AJ với các nước ASEAN (2014) (Bản tiếng Anh(Bản tiếng Việt


 
Tham khảo thêm:

Trang web về AJCEP của ASEAN: AJCEP

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: