Văn bản thực thi

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

1 tháng 9. 2016

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016.

Tập tin đính kèm: 133/2016/NĐ-CP

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: