Văn bản thực thi

Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

23 tháng 09. 2018

Ngày 14/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

Ngày có hiệu lực: 01/04/2015.

Tập tin đính kèm tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: