Văn bản thực thi

Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

01 tháng 12. 2016

Ngày 08/12/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Ngày có hiệu lực: 23/12/2008.

Quyết định được đính kèm tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: