Sách – Cẩm nang

Sổ tay tự do hóa các dịch vụ nghề nghiệp thông qua công nhận lẫn nhau trong ASEAN: Dịch vụ Kế toán

02 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Cơ quan Thư ký ASEAN

Thời gian thực hiện: Tháng 9, 2015


Lời giới thiệu: 

"Sổ tay “TỰ DO HÓA CÁC DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA CÔNG NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN: DỊCH VỤ KẾ TOÁN” là một trong số bốn Sổ tay do Cơ quan Thư ký ASEAN xuất bản, cung cấp hướng dẫn về tự do hóa các dịch vụ nghề nghiệp ở ASEAN. Ba cuốn Sổ tay còn lại đề cập đến dịch vụ Khảo sát Điều tra, Kỹ sư và Kiến trúc.

Sổ tay này là một công cụ quan trọng để phổ biến thông tin và giúp mọi người hiểu rõ hơn về tự do hóa thương mại về dịch vụ kế toán trong phạm vi ASEAN.

Thông qua Sổ tay này, các kế toán viên ASEAN có thể nhận được thông tin về cách đạt chuẩn và hành nghề kế toán, bằng cách làm nhân viên, thông qua chương trình hợp tác hoặc thông qua thiết lập đại diện thương mại ở khắp các nước thành viên ASEAN (AMS).
Khả năng di chuyển xuyên biên giới quốc gia trong phạm vi ASEAN của các kế toán viên sẽ hỗ trợ ASEAN tăng tốc mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong năm 2015. Theo AEC, khả năng các kế toán viên cung cấp dịch vụ xuyên biên giới được hỗ trợ bởi Thỏa thuận Khung ASEAN về Thương mại Dịch vụ (AFAS) 19951 và Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau (MRA) về Dịch vụ Kế toán 2014. MRA là một trong những công cụ quan trọng để tăng cường mức độ tự do hóa thương mại xuyên biên giới đối với dịch vụ kế toán trong ASEAN."

Vui lòng tải tài liệu đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: