Dịch vụ và Đầu tư

Thông báo 44/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 6 về dịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)

22 tháng 9. 2015

 

Tiêu đề Thông báo 44/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 6 về dịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về  Dịch vụ (AFAS)
Số hiệu 44/2015/TB-LPQT
Nơi ban hành Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành 22/09/2015
Ngày có hiệu lực 22/09/2015
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>


 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: