Văn bản thực thi

Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018

09 tháng 12. 2016

TT số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.

Tập tin đính kèm tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: