Văn bản thực thi

Thông tư 169/2014/TT-BTC ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

20 tháng 12. 2016

Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2014/TT-BTC ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Thông tư 

2. Biểu thuế ưu đãi Việt Nam thực hiện AIFTA 2015-2018

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: