Sổ tay doanh nghiệp

Sách về Quy tắc Xuất xứ - Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN
Thời gian: Tháng 10/2009

 

Sách về Quy tắc Xuất xứ -  Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

"Chúng tôi hy vọng Ấn phẩm này sẽ hướng dẫn thương nhân và các nhà xuất khẩu hiểu được yếu tố của Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA, và khuyến khích họ sử dụng và được hưởng lợi từ AANZFTA."

 

Vui lòng tải tài liệu (bản tiếng Anh) dưới đây:

1. Bản Tiếng Anh

2. Bản Tiếng Việt

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: