Điểm tin

SOM 2 ngày thứ ba: Tâm điểm Hội nghị thương mại và đầu tư

16 tháng 5. 2017

Ngày 11/5, tại Hà Nội, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan đã diễn ra các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) và các Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Đối thoại về công nghiệp ô tô (AD), Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) và Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI).

Tiếp theo các hoạt động tại Hội nghị SOM 1, Nhóm đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI) đã có cuộc họp lần thứ 2 trong năm 2017. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh đã phát biểu khai mạc. Cuộc họp đã tập trung rà soát tiến độ thực hiện các dự án của nhóm, đồng thời đề ra các sáng kiến mới trên các lĩnh vực: khoa học về các hiểm họa thiên nhiên và hỗ trợ hệ sinh thái khoa học, công nghệ và sáng tạo trong APEC.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham dự các cuộc họp của 3 tiểu nhóm về nâng cao năng lực, sáng tạo và kết nối.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tham dự và phát biểu khai mạc cuộc họp Đối thoại về công nghiệp ô tô. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, APEC cần thảo luận và đưa ra giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong ngành công nghiệp ô tô. Các đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án phát triển công nghiệp ô tô và đánh giá các tác động của các khuôn khổ chính sách, đồng thời thảo luận về ứng dụng công nghệ mới để phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Tại Hội thảo "Thế giới thông tin về việc làm và thị trường lao động trong kỷ nguyên số", ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo, chia sẻ những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng đề nghị các đại biểu APEC tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ứng phó với các tác động của thị trường lao động trong tương lai đối với các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động. Cùng ngày, Nhóm HRDWG đã tổ chức 2 Hội thảo về "Phụ nữ khỏe mạnh, nền kinh tế lành mạnh" và "Kế hoạch hành động của Chiến lược giáo dục APEC".

Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra cuộc họp của Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF). Các đại biểu đã nghe báo cáo hằng năm về các tiến bộ trong ngành công nghiệp khai khoáng, đứng đầu là công nghiệp dầu khí. Nhóm MTF cũng thảo luận sôi nổi về Kế hoạch hành động và Kế hoạch chiến lược 2016 - 2018 về đẩy mạnh tiến trình hợp tác phát triển ngành khai khoáng.

Cùng trong khuôn khổ CTI, Đối thoại chính sách thương mại (TPD) về dịch vụ môi trường đã diễn ra. Đây là một phần của Kế hoạch hành động về dịch vụ môi trường (ESAP). Cuộc đối thoại này là cơ hội để các nền kinh tế APEC chia sẻ các vấn đề quan tâm chung cũng như cách thức phân loại các dịch vụ môi trường và triển vọng kinh doanh của ngành này trong tương lai. Nhiều loại hình dịch vụ môi trường tiềm năng như khắc phục thiệt hại môi trường, kinh doanh nước hay kinh doanh năng lượng tái tạo đã được các bên tập trung thảo luận tại phiên họp.Trong ngày làm việc thứ ba của SOM 2, các hoạt động của CTI là tâm điểm với hội thảo có chủ đề: “Tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ - thiết kế thời trang”. Hội thảo lần này hướng đến việc nâng cao nhận thức cho các nền kinh tế thành viên về chuỗi giá trị toàn cầu ngành thiết kế thời trang và đề ra các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành này. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những cơ hội cũng như thách thức doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hội nhập, đồng thời khuyến nghị các chính sách, giải pháp để vượt qua các thách thức.

Trong khuôn khổ SCSC, Hội thảo về hiện đại hóa hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và Cuộc họp kỹ thuật của Diễn đàn quản lý rượu đã cùng diễn ra. Tiếp nối chủ đề về hệ thống kiểm soát một cửa ở phiên họp trước, hai phiên họp lần này đã làm rõ hơn các cơ hội và thách thức cụ thể liên quan việc kiểm soát thực phẩm và quản lý rượu, từ đó đề ra các nguyên tắc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên APEC.

Nguồn: PetroTimes

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: