Sách – Cẩm nang

Tổng quan APEC 2016/2017

22 tháng 06. 2017

Ngày xuất bản: 2/2017

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký APEC

Số trang: 31

Mô tả

Chủ đề của APEC Việt nam năm 2017 là: "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" với những ưu tiên hàng đầu sau: Phát triển bền vững, sáng tạo và đồng bộ; Củng cố hợp tác các nền kinh tế trong khu vực; Gia tăng tính cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời đại số; Bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ấn phẩm này cũng khái quát lại kết quả của APEC Peru 2016 và Cuộc họp các nhà lãnh đạo kinh tế của APEC lần 24 tại Lima, Peru.

(Ấn phẩm hiện tại chỉ có bản Tiếng Anh, download dưới link sau:)

APEC Outcomes and Outlook 2016/2017

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: