Sách – Cẩm nang

AEC Chartbook 2017

23 tháng 4. 2018

Thời gian: 1/2018

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

AEC Chartbook 2017 cung cấp những thống kê cập nhật mới nhất trong nhiều lĩnh vực của Cộng đồng Kinh tế ASEAN dựa trên các dữ liệu căn bản được cung cấp bởi các thành viên ASEAN. Được bắt đầu từ năm 2007 và đến nay đã là số 11, ấn phẩm muốn giới thiệu cho bạn đọc sự phát triển trong nhiều lĩnh vực của Cộng đồng Asean từ kinh tế, thương mại quốc tế, đầu tư tới cơ sở hạ tầng. 

Bản tiếng Anh của ấn phẩm được đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: