Dich vu

Quyết định 1625/QĐ- TTg Về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

27 tháng 06. 2018

Tiêu đề

Quyết định 1625/QĐ- TTg Về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

Số hiệu

84/NQ-CP

Nơi ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

04/10/2016

Ngày có hiệu lực

04/10/2016

Tình trạng

Còn hiệu lực

Nội dung văn bản

Tiếng Việt <link tải>

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: