Sổ tay doanh nghiệp

Ấn phẩm: Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

06 tháng 07. 2018

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Úc

"Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016" cung cấp số liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Úc (ABS). Cuốn sách này chia làm 9 phần, bao gồm một phần chung cung cấp tổng quan thương mại của Úc trong năm 2015-2016 và 8 phần còn lại cung cấp số liệu thương mại hàng hoá và dịch vụ riêng biệt của 6 bang và 2 vùng lãnh thổ. Ngoài số liệu thống kê năm 2015-2016, cuốn sách còn cung cấp số liệu thương mại của 5 năm gần đây và dự báo xu hướng 5 năm tới.

Ấn phẩm có thể tải xuống tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: