Văn bản thực thi

Thông tư số 58/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

21 tháng 09. 2018

Ngày 16/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 58/2010/TT-BCT Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tư do ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2010-2012.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2010.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: