Văn bản thực thi

Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN cho các năm 2004-2008 để thực hiện chương trình thu hoạch sớm của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc

23 tháng 09. 2018

NĐ số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 v/v Ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN cho các năm 2004-2008 để thực hiện chương trình thu hoạch sớm của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2004.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: